mai 2019


Norsk TotalforsvarsForums verdikonferanse 2019

Forbundsleiar, Wenche Rolstad, Kristin Hansen og Grethe Nordbæk er tilstades på NTF sin Verdikonferanse 2019


Les mer


FNs internasjonale familiedag 15.mai

FNs INTERNASJONALE FAMILIEDAG 15. MAI Familien og klimakampanje. Vi har alle eit ansvar for klimaet vårt, og bør alle verte meir beviste på vala vi tek. Det er store endringar i klimaet vårt som vi må prøve å snu medan det enda er tid. Vi ser tydlegare korleis menneska påverkar og endrar naturen på godt


Les mer


Stopp nedlegging av fødeavdelingar NO!

Kanskje på tide å lytte til dei kvinnene som ikkje rakk fram til fødeavdelinga før fødselen. Og fleire vil det bli dersom ein legg ned fleire fødeavdelinger no. Stopp nedlegginga av fødeavdelinger NO!


Les mer


Åpent møte om foreldrepermisjon i Jar kvinne- og familielag

FORELDREPERMISJON Åpent møte i Jar kvinne- og familielag. Forbundsleder i panelet sammen med Kristin Ørmer-Johnsen fra Høyre og leder i Stortingets familie- og kulturkomité, Maria Aasen Svendsrud fra Arbeiderpartiet og medlem av Stortingets justiskomité. Aktivt panel og en veldig engasjert sal.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80