okt 2017


Fødetilbudet

Forskningsrapporter viser til reduksjon av fødeinstitusjoner over 40 år – fra 160 til 45.


Les mer


Forbundsleder om forslaget til fjerning av skatteklasse 2

Vi synes det er smålig av regjeringen at de ikke opprettholder skatteklasse 2, men igjen fremmer forslaget om å fjerne den. Begrunnelsen om at man ønsker at flere skal ut i arbeid, og da særlig innvandrerkvinner, er ikke god nok.


Les mer


Frivillige organisasjoner – tall

Litt statistikk fra SSB: Mer enn 147 000 årsverk ble utført gratis som ulønnet arbeid i ideelle og frivillige organisasjoner i 2015. Dette utgjør 74 milliarder kroner, ifølge SSB. Den totale bruttoproduskjonen er beregnet til å utgjøre 130 milliarder kroner, noe som utgjør 4.1 % av hele det samlede bruttonasjonalproduktet i Norge. Det finnes i overkant 87 000 lønnede årsverk i organisasjonene, og tall som Institutt for samfunnsforskning tidligere har utført viser at det er 1.7% frivillig og ubetalte årsverk bak hver lønnede stilling. Dette utgjør 74 milliarder kroner, i 2015 melder SSB. (Kilde SSB/ Bergens Tidende). Fortjener ikke dugnadsinnsats litt hjelp fra Staten? Hva med en moms fritak?


Les mer


Verdikonferansen 2017

Vårt forbund er medlem i Kvinners Frivillige beredskap (KFB). KFBs konferanser er kjent for meget god kvalitet.


Les mer


Dyre kundenummer – skal bli slutt

I dag kan forbrukere risikere å betale dyrt for en telefon til kundeservice i Norge. Innen 15. oktober skal det bli en slutt på dette. Dette er positivt uttaler forbundsleder Elisabeth Rusdal, vårt forbund har tatt opp denne saken tidligere. Nå løses den.


Les mer


Pressemelding – Statsbudsjett 2018 – Situasjonen for gravide og fødende kvinner bedres ikke – håpløst

Vi konstaterer at forholdene vi gang på gang har påpekt for gravide og fødende kvinner skal fortsette.
Les mer


Pressemelding – Lavinntektsfamiliene er statsbudsjettets store taper

Å fjerne skatteklasse 2 er virkelig å ramme barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen. Når man samtidig ikke oppjusterer barnetrygden så må vi si at dette er nær sagt forkastelig. Fjerning av skatteklasse 2 vil ikke nødvendigvis tvinge flere ut i lønnet arbeid. Og hva med de familier der begge er i arbeid i lavtlønnsyrker?
Les mer


Statsbudsjettet – fjerning av skatteklasse 2

- Å fjerne skatteklasse 2 er virkelig å ramme barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen uttaler forbundsleder i et intervju med Dagbladet.no


Les mer


Vi gratulerer JURK med Jenteprisen 2017. Vel fortjent.

Vinneren har bistått tusenvis kvinner som har stått på bar bakke, og gjort en fenomenal jobb for enkeltmennesker gjennom mange år!


Les mer


Vi forventer at Stortinget nå retter opp en feil

«Når det i går ble fremmet rekordmange forslag under trontaledebatten noterte vi oss at flere forslag gikk ut på å omgjøre tidligere vedtak. I den sammenheng forventer vi nå at dette også skjer i en sak der rundt 200 skilte, enker ved en feil i sin tid, mistet sine konstitusjonelle særrettigheter til enkepensjon», uttaler forbundsleder Elisabeth Rusdal.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80