apr 2021


Vi har ikkje fått svar frå Kringkastingsrådet enda, skal etterlyse svar. Men ser aldersgrensa er auka frå 6 til 9 år på dette programmet. Ikkje at vi meiner det er ok for 9 åringer å sjå på, men det er no ein liten seier.


Les mer


Fra vårt internasjonale forbund


Les mer


En av våre samarbeidspartnere i Uganda.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80