Forbrukerombud Bjørn Erik Thon reagerer på bruken av lokkepriser i boligannonser og har bedt bransjen om å rydde opp.

Forbrukerombudet har blitt kon­taktet av flere forbrukere som reagerer på bruken av lokkepriser i markedsføring av bolig.

De opp­lyser at selger ikke har akseptert bud tilsvarende oppgitt pris på boligen, og i noen tilfeller heller ikke har akseptert bud som ligger over den oppgitte prisen.

Ber om kommentar
Forbrukerombudet vurderer nå klager på lokkepriser mot Krogsveen AS og Postbanken Eiendoms­meg­ling, og har også bedt om kom­men­tarer fra bransjen til hvordan priser skal oppgis ved markeds­føring av bolig.

Thon mener det er behov for en opprydding i prisbegrepene. I dag har man både takst, meglers prisvurdering, prisantydning og prisidé. Det virker forvirrende på publikum, sier han til Aftenposten.

Klare priser
Forbrukerombudet og Markedsrådet har lang praksis for at opplysninger om pris skal være klare, entydige og så fullstendige som mulig. Det skriver Forbrukerombudet til Krogsveen AS.

Før Forbrukerombudet tar et endelig standpunkt til tiltak mot firmaet, ber han om en nærmere redegjørelse for hva som er grunnlaget for prisopplysningene i den aktuelle markedsføringen.

Ombudet krever en bekreftelse på at Krogsveen AS i fremtidig markedsføring vil innrette seg etter de prinsippene som det er redegjort for, skriver ombudet til Krogsveen AS.

Kilde: Forbrukerombudet