feb 2015


Brev sendt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet


Les mer


K&F støtter ikke forslaget om søndagsåpne butikker.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Stortingsgt. 12, 0161 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80