nov 2013


Budsjettforliket


Les mer


Media må ta ansvar for innslag i nyhetene


Les mer


Statsbudsjettet – dette venter K&F at forslaget inneholder


Les mer


Statsbudsjett 2014


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80