nov 2014


Åpent møte i Bodø arrangert av Norges Kvinne- og familieforbund


Les mer


Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre – Forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek


Les mer


Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter.


Les mer


Beijing +20


Les mer


Stopp kuttet i studietilskudd for frivilligheten!


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80