mai 2005


Gi oss en rettferdig pensjon

Stortinget vedtok i går hovedtrekkene i det nye pensjonssystemet.
Vi har i dag sendt ut pressemelding i denne anledningen.
Les mer


Pensjonsforliket

I går skrev regjeringspartiene sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet under på et forlik som sikrer hovedtrekkene i et nytt pensjonssystem. Denne loven vil tre i kraft 1. januar 2006.
Dette er en viktig sak, fordi den vil angå oss alle.
K&F er glad for mange av prinsippene i den nye reformen, men vi ser at vårt mangeårige krav om deling av opptjente pensjonsrettigheter mellom ektefeller ikke er tatt med i forliket.
Les mer


Familier med kronisk sykdom

I anledning FNs internasjonale familiedag 15. mai har K&F sendt ut pressemelding for å minne om situasjonen for familier hvor det er alvorlig eller kronisk sykdom.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80