nov 2004


Ny stor markedsplass
for økologiske varer

I morgen 1. desember lanserer Landbruks- og matdepartementet den første nasjonalke nettbaserte markedskanalen for økologiske matvarer i Stavanger.
Les mer


Jenter har sunnere
matvaner enn gutter

En helseundersøkelse blant 15-16-åringer tyder på at jenter har sunnere kostholdsvaner enn gutter. Men guttene slurver mindre med måltidene, skriver matportalen.no.
Les mer


Klar for rettssak
om ytringsfrihet

Utdanningsforbundet vil forsvare rektorenes plikt til å informere offentligheten om kritikkverdige forhold ved norske skoler. Forbundet er forberedt på å kjempe for ytringsfriheten i rettssalen.
Les mer


– Vold mot kvinner er
en kriminell handling

(Nett Kvinner&familie): - Vold mot kvinner er brudd på menneskerettighetene. Det er en kriminell handling. Voldens karakter og omfang angår oss alle, sier 1. nestleder Ann-Louis Nordstrand i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer


Fremskrittspartiet fiendtlig
til voksenopplæringskurs

- Fremskrittspartiet er fiendtlig innstilt til voksenopplæringskurs. Partiet ville kutte hele 75 millioner kroner i statlig støtte i årets budsjettforhandlinger, men nådde ikke frem med sine ønsker i budsjettforliket. Det er dramatisk, sier generalsekretær Jan Heier i Studieforbundet Populus.
Les mer


Foreldre starter privatskoler
og kommunen tjener penger

Det er blitt svært så lønnsomt for norske kommuner å legge ned barneskoler og slå sammen ungdomsskoler. Når det offentlige ikke lenger er i stand til å opprettholde skoler, trår foreldrene til og oppretter privatskoler i stedet.
Les mer


Premierer bedrifter som
satser på arbeidsmiljøet

Rådet for psykisk helse vil premiere bedrifter som satser på et godt arbeidsmiljø. I dag gjør kravene til balanse i regnskapene, lønnsomhet og overskudd i virksomhetene, til at mange ledere glemmer å satse på arbeidstakerne sine.
Les mer


Barneombudet aksepterer ikke at
barnehagestandarden forringes

(Nett kvinner & familie): "Barneombudet krever et trygt, godt og pedagogisk tilbud til barn i Norge og aksepterer ikke at standarden i barnehagene forringes. Vi godtar ikke at politiske vedtak blir sabotert på grunn av uenighet om overføringer av midler mellom stat og kommune", skriver barneombud Reidar Hjermann i sin kommentar til forslaget om ny barnehagelov.
Les mer


Mange mennesker er
plaget av ensomhet

(Nett Kvinner & familie: Bortimot 70 000 personer her i landet uttaler at de ikke har noen å snakke fortrolig med. Andelen av befolkningen som er enslig, bor alene og er plaget av ensomhet, er økende. Tendensen peker i retning av mindre kontakt og fellesskap, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


Talen til Laila Dåvøy
på landsmøtet i Alta

Alta (Nett Kvinner & familie) - Aldri før har det vært så mange skilsmisser som i fjor. Nesten 10 800 ekteskap ble oppløst, sa statsråd Laila Dåvøy på landsmøtet til Norges Kvinne- og familieforbund. Arrangementet ble avviklet på Rica Hotel Alta. 150 delegater og observatører var tilstede.+
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80