mar 2017


Vi vil ha slutt på de uholdbare forholdene for fødende kvinner

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har i sitt arbeid fokus på familievelferd fra vugge til grav. Vi ser stadig en trend til at kutt og økonomiske innsparinger rammer kvinner og deres familier. En gruppe som sjelden er organisert og som dermed lett blir utsatt for slike tiltak er fødende kvinner og barselkvinnene. Vi er bekymret for den økende trenden vi ser med nedleggelse av lokalt fødetilbud. Liggetiden etter fødsel kortes ned. Begrunnelsen er at kommunens tilbud med helsestasjon og jordmødre overtar. Problemet er at det i økende grad er mangel på både utdannede helsesøstre og jordmødre.
Les mer


Stillingen som omsorgsvikar/husmorvikar blir borte i Gran kommune

Artikkel i Avisen Hadeland 17.03.2017 "Jeg ble både sint og lei meg da jeg leste i Hadeland og Ringerikes Blad at stillingen som omsorgsvikar i Gran kommune skulle opphøre 1. april" sier nestleder i Norges Kvinne-og familieforbund, Wenche Rolstad
Les mer


Forbundsleder intervjuet på Dagsrevyen om regjeringens forslag til økonomiske endringer for barnefamilier

Gratis barnehage vs. kontantstøtte og barnetrygd er regjeringens forslag, "Ja takk begge deler" mener Norges Kvinne-og familieforbund som ønsker fleksible ordninger for barnefamilier.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80