jul 2018


Føde- og barselomsorgen Og klarer vi ikke å utdanne nok sykepleiere er faren enda større for at mangelen på jordmødre og helsesøstre øker mer. Det trengs virkelig en skikkelig økning i utdanningskapasiteten. Vi har sagt det før og kommer til å fortsette å gjenta.


Les mer


Nestleder Wenche Rolstad om fødetilbudet.


Les mer


Forbundsleder om beredskapslager matkorn i Nationen


Les mer


Forbundsleder om beredskapslager av matkorn i Nationen.


Les mer


Forbundsleder om fødetilbudet


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80