mar 2003


Sentralregister over
kvinnemishandling

Justisminister Odd Einar Dørum har ansvaret for at det fortsatt ikke finnes landsomfattende statistikker over antall anmeldte kvinnemishandlingssaker her i landet.
Les mer


Småpenger til
krisesentrene

Uten bingo, gaver og frivillige vakter hadde ikke landets krisesentre eksistert. Sentrene får ifølge leder av Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl.
Les mer


Handel med kvinner og barn skal bekjempes

Med Norges første handlingsplan mot handel med kvinner og barn, setter Regjeringen i gang tiltak for å beskytte og hjelpe ofrene, forebygge menneskehandel og ta bakmennene.
Les mer


Fire millioner kvinner
blir kjøpt og solgt

4 millioner jenter og kvinner blir kjøpt og solgt verden over, enten inn i ekteskap, prostitusjon eller slaveri. Rundt 5000 jenter og kvinner blir hvert år utsatt for æresdrap av medlemmer av egen familie. 2 millioner jenter blir kjønnslemlestet hvert år.
Les mer


Søkelys på en
digital barndom

Barn og ungdom har dilla på mobil og pc. Nå rettes det søkelys på den digitale barndommen.
Les mer


Forum for mat og
mattradisjoner

Konferansen ”Forum for mat og mattradisjoner” arrangeres 24. og 25. april i år på Høgskolen i Akershus, Stabekk i Bærum.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80