Følg med på nettsidene eller ta kontakt med kretsstyret for mer informasjon om aktiviteter i Bergen og Midthordland.

Kretsleder:
Eldbjørg Gunnarson
Haukedalsbrotet 62
5113 Tertnes
Tlf: 979 83 791
E-post: eldbjorg.gunnarson@gmail.com
………………………………….

Årsmøtet 9.4.2014 sendte følgende resolusjon til

Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage og skole og Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

ÅPNE BARNEHAGER ER VIKTIGE I SAMFUNNET

Vi reagerer sterkt på at Bergen Kommune vil redusere støtten til de åpne barnehagene.

Disse barnehagene er viktige arenaer for integrering og nettverksbygging for både foreldre og barn.  De åpne barnehagene er også av betydning for språkutviklingen til barn, og barn som av forskjellige grunner ikke har barnehageplass har stor glede og nytte av dette tilbudet.  For innvandrerkvinner spesielt er åpne barnehager en god plass å øve på norsk språk og samtidig lære om norske tradisjoner som barna senere vil møte i barnehage og skole.

Vi ber Bergen Kommune om fortsatt å støtte de åpne barnehagene økonomisk.

…………………………………

I Bergen og Midthordland krets er vi opptatt av :

  • kvinner og helse
  • kvinner og pensjon
  • innvandrerkvinners situasjon
  • vold i  parforhold/mot kvinner og barn
  • arbeid i nærmiljøet