jan 2015


Telefaksens tid er forbi på kontoret


Les mer


Forslag til endringer i barnehageloven


Les mer


Høringssvar til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter


Les mer


Pressemelding 9. januar 2015 – Likestillingsminister Solveig Horne ser frem mot FNs kvinnekommisjonser


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80