Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi personopplysninger. Disse er nødvendige for at medlemmene skal få den informasjon som de har krav på. Etter ny lov om personvern (GDPR) fra 25. mai 2018 er det derfor nødvendig med en bekreftelse på at forbundet kan benytte disse opplysningene til organisasjonsarbeid.

Ordinært medlemskap, tilknyttet lokallag eller direkte til forbundet kr 490,-
Medlemskap nye medlemmer innmeldt etter 1. juli (første halvår) kr 245,-
Medlemsbladet “Kvinner&familie” følger medlemskapet
Husstandsmedlemskap – samme adresse – tilknyttet hovedmedlem, ikke blad kr 100,-
Juniormedlemskap – 0-18 år kr 100,-
Abonnement på medlemsbladet “Kvinner&Familie” kr 150,-
Abonnement på protokoller (pr. post) kr 275,-


Velg fra listen
Tast inn navn på lokallag.
Gjelder informasjon om Norges Kvinne- og familieforbunds arbeid innenfor ett eller flere hovesatsningsområder

Nedlastbare utprintbare skjemaer:

Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund – Medlem til lag  Relatert bilde
Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund – Juniormedlem Relatert bilde
Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund – Husstandsmedlem Relatert bilde
Medlemskap nye medlemmer innmeldt etter 1. juli (første halvår) kr 245,-
Ordinært medlemskap i Forbundet også tilknyttet lokallag kr 490,-
 

Medlemsbladet “Kvinner&familie” følger medlemskapet.

Husstandsmedlemskap – samme adresse – tilknyttet hovedmedlem, ikke blad kr 100,-
Juniormedlemskap – 0-18 år kr 100,-
Abonnement på medlemsbladet “Kvinner&Familie” kr 150,-
Abonnement på protokoller (pr. post) kr 275,-


Velg fra listen
Tast inn navn på lokallag.
Gjelder informasjon om Norges Kvinne- og familieforbunds arbeid innenfor ett eller flere hovesatsningsområder

Nedlastbare utprintbare skjemaer:

 

Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund – Medlem til lag
Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund – Juniormedlem
Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund – Husstandsmedlem