Medlemskap nye medlemmer innmeldt etter 1. juli (første halvår)

Ordinært medlemskap i Forbundet også tilknyttet lokallag 2015

Medlemsbladet «Kvinner&familie» følger medlemskapet.

kr 245,-

kr 490,-

Husstandsmedlemskap – samme adresse – tilknyttet hovedmedlem, ikke blad kr 100,-
Juniormedlemskap – 0-18 år kr 100,-
Direktemedlemskap – direkte tilknyttet K&F, (ikke lokallag) mottar blad kr 300,-
Abonnement på medlemsbladet «Kvinner&Familie» kr 150,-
Abonnement på protokoller (pr. post) kr 275,-

Velg fra listen

Tast inn navn på lokallag.

Gjelder informasjon om Norges Kvinne- og familieforbunds arbeid innenfor ett eller flere hovesatsningsområder

Nedlastbare utprintbare skjemaer:

 

Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund – Medlem til lag
Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund – Juniormedlem
Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund – Husstandsmedlem
Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund – Direktemedlem