Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi personopplysninger. Disse er nødvendige for at medlemmene skal få den informasjon som de har krav på. Etter ny lov om personvern (GDPR) fra 25. mai 2018 er det derfor nødvendig med en bekreftelse på at forbundet kan benytte disse opplysningene til organisasjonsarbeid.

Ordinært medlemskap, tilknyttet lokallag eller direkte til forbundet kr 550,-
Medlemskap nye medlemmer innmeldt etter 1. juli (2. halvår) kr 275,-
Medlemsbladet “Kvinner&familie” følger medlemskapet
Husstandsmedlem, samme adresse som hovedmedlem, mottar ikke medlemsblad kr 100,-
Juniormedlem, 0-18 år, mottar ikke medlemsblad kr 100,-
Abonnement på protokoller pr. post kr 275,-


Velg fra listen
Tast inn navn på lokallag.
Gjelder informasjon om Norges Kvinne- og familieforbunds arbeid innenfor ett eller flere hovesatsningsområder

Skjemaer til nedlasting/utskrift:

Innmeldingsskjema Hovedmedlem 2022

Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund – Medlem til lag
Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund – Juniormedlem
Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund – Husstandsmedlem