jul 2007


Tilbakeskritt for likestilling

Den siste tiden har det pågått en debatt om kvinnerollen. I dag uttalte Barne- og Likestillingsminister Karita Bekkemellem til Dagens Næringsliv at hun vil ha "fruene på Oslo Vest" ut i arbeidslivet. K&F reagerer på uttalelsene. Ved å ta bort anerkjennelsen av kvinners ulike valg gjennom livsfaser tar man samtidig to skritt tilbake i likestillingsarbeidet i Norge. Les vår pressemelding her
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80