feb 2018


Føde- og Barselomsorgen

Tragisk at ikke statsråden er mer bekymret og tar ansvar. Bent Høie hardt presset på «fast track» for nybakte mødre ut av sykehus,  Stavanger Tidende


Les mer


Føde- og barseltilbudet – Kvinneklinikken i Bergen

Når den nye kvinneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen står ferdig i 2022, er planen at 40 prosent av kvinnene skal sendes hjem seks til åtte timer etter fødsel.


Les mer


# MeToo – Hva nå?

Nasjonal likestillingskonferanse 2018 #MeeToo - Hva nå? Forbundet er tilstede.


Les mer


Føde-og barselomsorgen – debatten går landet rundt

Kommune svikter barna og mødrene. Det er knapt noen som ikke forstår at en kommunal velferdstjeneste basert på en 12 prosents stilling aldri blir fullgodt. Jordmortilbudet er utilstrekkelig i for mange kommuner. GD.NO


Les mer


Fødetilbudet

Ikke bare vårt forbund som er bekymret: Jordmødre mener føde- og barseltilbudet i Norge blir nedprioritert. De er svært bekymret for konsekvensene. VG.no


Les mer


Underskriftskampanje om føde- og barseltilbudet på Haukeland sykehus

Hører du til Haukeland sykehus – støtt opp om denne kampanjen som vi videreformidler informasjon om her: Vi vil ha brukarråd for Kvinneklinikken i Bergen no! Underskriftsskampanje til Alle – Klikk for å lese hele kampanjen! underskrift.no


Les mer


Føde-og barseltilbudet

Forbundsleders innlegg i nettutgave i VG nå. Trolig i papirutgaven i morgen. Velkommen til verden – dessverre har vi ikke råd til å ta imot deg.


Les mer


Mat i institusjon

Artikkel fra Dagbladet.no: Dette lille sykehuset sparte 100 000 kroner da de begynte å lage hjemmelaget mat.


Les mer


Intervju med forbundsleder i P4 om Føde- og barseltilbudet

Norges- Kvinne- og Familieforbund mener fødetilbudet på norske sykehus er så mangelfullt at det kan bryte med likestillingsloven.


Les mer


Drift av barnehager

Mange av våre lag eier barnehager, alle har et eier ansvar. De representerer mangfold i barnehagene i Norge. Når politikere angriper ‘private barnehage eiere’ fordi de tjener penger, da angriper de også de som driver uten profitt som mål. De som gjør dette som frivillig dugnadsinnsats.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80