jan 2005


Pensjonsreformer
og skatteskjerpelser

Dagens velferdsordninger vil kreve betydelig skatteskjerpelse etter hvert som den norske befolkningen blir eldre. Behovet for å øke skattesatsene kan reduseres ved å redusere offentlige utgifter eller ved å stimulere den økonomiske aktiviteten.
Les mer


Innsamlingsaksjon
til Nest i Sri Lanka

- Vi går inn for en storstilt innsamlingsaksjon til organisasjonen Nest på Sri Lanka. Flomkatastrofen som har rammet den fattige befolkningen så hardt, har gitt Nest store utfordringer, sier prosjektleder Anne Marit Hovstad i Norges Kvinne- og familieforbund til Nett Kvinner & famile.
Les mer


Familievernkontorer
hjelper flomofrene

65 familievernkontorer rundt om i landet står klare til å støtte og hjelpe familier etter flomkatastrofen i Sørøst-Asia. Regjeringen understreket i dag overfor landets fylkesmenn, at flomofre kan ha rettigheter til fri rettshjelp, skriver odin.no.
Les mer


Hva skal vi si til små
barn om flodbølgen?


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80