des 2007


Norges Kvinne- og familieforbund krever trygge skolebibliotek

Vannskilleprinsippet bør innføres i bibliotekenes verden også slik at skolebibliotekene blir en trygg sone . Les vår pressemelding her
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80