des 2008


Endring i barnevernsloven – høringsuttalelse


Les mer


Omsorg i livets sluttfase


Les mer


Frivillighetsprisen til Kjersti Rygg Hogstad, Lade lag av Norges Kvinne- og familieforbund


Les mer


Fødesituasjonen i Norge – korleis blir 2009?


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80