mai 2004


Veitrafikk på støytoppen

Veitrafikk er den aller viktigste kilden til støyplager i Norge. Veitrafikken stod for bortimot 80 prosent av plagene i 2002, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


1 av 10 kvinner
er toppledere

Bare 1 av 10 kvinner er toppledere, men likevel blir det stadig flere kvinnelige ledere. Størst andel kvinnelige ledere finner vi i mellomsjiktet, spesielt innen undervisnings- og omsorgssektoren, skriver Statistisk sentralbyrå.
Les mer


Økologisk mat
kan bli billigere

Økologisk mat kan i løpet av få år bli atskillig billigere. Forsøk hos Planteforsk på Jæren viser at økologisk dyrking i veksthus, kan gi avlinger på nesten samme nivå som ved bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler, skriver Landbruksdepartementet.
Les mer


Over 300 kommunale
fritidsklubber er stengt

Over 300 kommunale fritidsklubber er de siste 20-årene blitt lagt ned. De som er igjen sliter med å overleve på kommunebudsjettet, mens ekspertene mener at behovet for fritidsklubber aldri vært større enn nå, skriver nyhetsbyrået Newswire.
Les mer


Krisesentrene må
fortsatt spille bingo

(Nett kvinner & familie): - Vi er sjokkert over at regjeringen Bondevik ikke går inn for lovfestet økonomisk støtte til landets krisesentre. Det er en økonomisk katastrofe for landets krisesentre, sier leder av Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl (bildet).
Les mer


Vi får innflytelse
på matpolitikken

Forbrukerne skal få større innflytelse på norsk matpolitikk. Det går Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet inn for.
Les mer


Mer kvikksølv i torsk
fra indre Oslofjord

(Nett kvinner & familie): Det er oppdaget mer kvikksølv i torsk fra indre Oslofjord, mens nivåene av miljøgiften PCB i blåskjell og torskelever er blitt lavere. Det viser ny overvåkingsrapport om miljøgifter i fisk og skalldyr langs norskekysten, skriver Statens forurensningstilsyn (SFT).
Les mer


11 millioner for
søskenmoderasjon

Fra 1. mai ble det innført nasjonale regler for maksimalpris og søskenmoderasjon. Regjeringen kompenserer barnehagene med 11 millioner ekstra som en følge av de nye reglene om søskenmoderasjon.
Les mer


Startskuddet for årets
største bilbelteaksjon

I dag starter landets største bilbelteaksjon. Rundt 25 000 bilister skal sjekkes for bruk av bilbelte frem til søndag 16. mai. Årets aksjon blir den mest omfattende noen gang med 140 kontrollposter landet over, skriver NTB i en pressemelding.
Les mer


450 forsvarsbygg skal
nå fredes og bevares

450 av Forsvarets bygninger og anlegg skal fredes og bevares for fremtiden. Fredningen har som formål å bevare og sikre et representativt utvalg bygninger og anlegg knyttet til hele spekteret av Forsvarets virksomhet, melder Miljøverndepartementet.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80