Høringssvar og resolusjoner


Endring i barnevernsloven – høringsuttalelse


Les mer


Økt fedrekvote / bedre permisjonsrettigheter


Les mer


Tannhelse – en helseutfordring


Les mer


Skole – investering for framtiden


Les mer


Høy livskvalitet også for sykehjemsbeboere


Les mer


Far ønskes “velkommen hjem”


Les mer


Pappapermisjon


Les mer


Kulturmomsutvalget


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80