Forfatter Forbundsleder Elisabeth Rusdal

Innledningsvis vil vi gi uttrykk for at vi er positive til at forslaget også omfatter mer enn bare nikab og burka, men også omfatter buff, skjerf og annet som dekker helt eller store deler av ansiktet.

Voksnes bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet vil kunne virke skremmende for barn, f.eks i barnehager. I tillegg til at burka dekker ansiktet er plagget som sådan ganske uegnet for bruk i barnehager under norske værforhold, med både mye regn og snø/sludd.

For små barn er dette med kommunikasjon viktig. Dette skjer, før barnet har språk, ved at voksne snakker til barnet. Barnet følger ansikt og munnbevegelsene nøye. Videre mimikken til den voksne. Dette umuliggjøres ved bruk av delvis eller heldekkende ansiktsplagg. Svært mange barn starter i barnehage i dag rundt 1-års alder. Det er da språket utvikles og dermed er det viktig å ha optimale forhold.

I skolen vil det for elevene være viktig å se lærerens mimikk og kroppsspråk. Det er rett og slett en del av kommunikasjonen. For langt de fleste barn vil lærers bruk av helt eller delvis ansiktsdekkende hodeplagg være fremmedartet og muligens også skremmende.

Med dette som bakgrunn mener vi også at bruk av denne type plagg i utdanningsinstitusjoner heller ikke bør tillates. Det vil kunne vanskeliggjøre og undergrave forbudet mot bruk i yrkesliv som f.eks i barnehager og skoler.

Vi ser ikke noen grunn til at ved å lage forbud skal det skapes vanskeligere situasjon for de som benytter denne type plagg i andre sammenhenger.

Vi tror at det er nødvendig å ha helt klare regler som er like over hele landet. Da er det ikke grunnlag for misforståelser eller annet. Reglene er klare og forutsigbare.