Dato: 27.10.2016

Alle kronisk syke skal i samarbeid med fastlegen, ha gratis

fysioterapi slik at disse uten bekymring for egen økonomi, har

mulighet til å fungere i det daglige liv.

Effekten av behandlingen skal vurderes av lege og

fysioterapeut sammen med pasienten hver 3 måned.

Norges Kvinne- og familieforbund henstiller til regjeringen

om å styrke nåværende ordning.

For ytterligere informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på tlf.: 91 32 81 64