Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har mottatt forslaget om endringer i helligdagsloven for å kunne tillate søndagsåpne butikker. Vi har også merket oss den debatten forslaget har skapt. Vi har selv som organisasjon merket en stor pågang fra enkeltmedlemmer. Lokallag og kretser i forbindelse med forslaget. Så vi kan med stor sikkerhet at når vi nå uttaler oss har vi et meget stort flertall, om ikke alle våre 3 600 medlemmer med oss. Det er sjelden at såpass mange engasjerer seg som i denne saken.

Kulturdepartementet
Oslo 30. juni 2015

Høringssvar – Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har mottatt forslaget om endringer i helligdagsloven for å kunne tillate søndagsåpne butikker. Vi har også merket oss den debatten forslaget har skapt. Vi har selv som organisasjon merket en stor pågang fra enkeltmedlemmer. 

Lokallag og kretser i forbindelse med forslaget. Så vi kan med stor sikkerhet at når vi nå uttaler oss har vi et meget stort flertall, om ikke alle våre 3 600 medlemmer med oss. Det er sjelden at såpass mange engasjerer seg som i denne saken.

Forslaget om endringer og det å gi tillatelse til søndagsåpne butikker kunne kanskje for 20 år siden vært en sak. I dag synes dette forslaget mer som å gå baklengs inn i fremtiden. Vi har i dag langåpent i alle butikker. Videre er butikker åpne lenge på lørdager. I enkelte turistkommuner har noen mindre butikker anledning til søndagsåpning. Dette er ikke bare av hensyn til kunden, men også for å sikre butikker i utkantstrøk med mange turister muligheten til å sikre økonomisk inntekt som sikrer driften også utenom turistsesongen. Dette gjør at de fastboende får et stabilt tilbud. Vi kan ikke se at behovet for endringer her heller er nødvendig.

I dagens samfunn handles det mer og mer via internett. Det finnes tilbud der man får matvarer levert hjemme. Dette sammen med dagens åpningstider gjør at vi ikke kan se behovet. Det er også nødvendigvis slik at noen må arbeide på søndager for at butikken skal kunne holdes åpen. Kundene forventer kunnskap når de handler. Ikke alltid kan denne kunnskapen ivaretas av skole-elever/studenter som har dette som ekstra inntekt. I tillegg er det slik at butikker som holder til i sentre, enten de er store eller mindre, tvinges til å holde åpent dersom senteret vil ha søndagsåpent. Da har heller ikke de ansatte noe valg. De må jobbe. Dette vil gå ut over en allerede liten tid som familien har til samvær. Det er ikke slik at resten av familien kan innrette seg enten det er i forhold til jobb eller skole og ta en annen ukedag som sin «søndag». 

Vi ser tendensen til at sentre i konkurranse med andre sentre vil holde søndagsåpent. Dermed tvinges de ansatte på jobb. I dagens situasjon vokser nødvendigvis ikke jobber på trær.

Vi ser også at vi alle trenger en dag som er annerledes enn resten av uken. Vi ser at det «tvinger oss» til andre aktiviteter som friluftsliv og samvær i familien. Det er nødvendig for å ta stressnivået ned og senke skuldrene.

Vi har merket oss at regjeringen også foreslår en modell der den enkelte kommune kan velge. Vi stiller oss undrende til om denne valgfriheten blir reell. Hvilket valg har en kommune dersom nabokommunen skulle innføre søndagsåpning. De vil føle presset for å opprettholde butikker i egen kommune.

Vi frykter også at det i distriktene vil skape en økt belastning på de butikker som sliter. For mange distrikter er lokal butikk et viktig samlingspunkt og sosialt treffsted i tillegg til tilgangen på nødvendige varer uten å måtte reise lange avstander. Er en slik lang reise med bruk av egen bil miljøvennlig? Ikke alle steder lar det seg gjøre å benytte kollektiv transport. Vi håper virkelig ikke at regjeringen mener at søndagen skal brukes til nødvendig innkjøp ved bruk av kollektiv transport.

Vi antar at de økte utgiftene som søndagsåpning vil medføre, flyttes over på forbrukerne i form av prisøkning. Dette vil ramme familier med en vanskelig og anstrengt økonomi særlig hardt. De har allerede en vanskelig og bekymringsfull hverdag. De trenger på ingen måte enda en belastning.

Konklusjonen er at vi i Norges Kvinne- og familieforbund sier et klart nei til alle varianter av forslag til søndagsåpne butikker. Dagens ordning er mer enn nok og dekker dagens behov. Regjeringens forslag frykter vi snarere vil rasere dagens tilbud enn videreutvikle eller øke handelen. Vi vil ikke gå baklengs inn i fremtiden.

Dersom det skulle være behov for ytterligere avklaringer i forbindelse med vårt høringssvar, så ta gjerne kontakt.

Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal
F
orbundsleder