Årsmøtet i Hålogaland krets i Norges Kvinne- og familieforbund vedtok enstemmig følgende resolusjon sist helg.

VI PROTESTERER MOT AT FØDENDE KVINNER ER SALDERINGSPOST.

Et enstemmig årsmøte i Hålogaland krets av Norges Kvinne- og familieforbund reagerer sterkt på at fødestuen i Harstad planlegger sommerstenging.

Ingen blir fødende kvinner en økonomisk salderingspost. Vi protesterer på at fødende kvinner blir sendt som pakkepost!

Vi er også kjent med at dette skjer i andre deler av vår region.

Vi ber Helse Nord slutte med denne typen kvinnediskriminering.