Våre forslag kan bidra til debatter om hva som vil skape framgang og gode vilkår for
den enkelte og familien lokalt, regionalt og nasjonalt.
Det er på denne måten vi ser at
vi kan bidra til at vi sammen kommer framover og ser lenger enn bare meg og mitt!

Visjon:  Anerkjennelse av kvinners ulike valg gjennom livsfaser. Verdsetting av familien som bærebjelke i utviklingen av et godt samfunn.

Hensikt:  Styrke familiens posisjon gjennom tiltak som gir tid og mulighet til omsorg for hverandre.

Mål:   Samfunnspåvirkning i kvinne- og familiepolitiske spørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

K&F arbeider for målene sine gjennom

  • lagenes arbeid i lokalmiljøet, bygging av gode miljøer for alle i området
  • påvirkningsarbeid, sentralt og lokalt, rettet mot politikere og offentlige myndigheter, bl.a. ved å uttale seg om aktuelle høringer og saker fra Storting, regjering og departementer.
  • å delta i samfunnsdebatten, og engasjere seg i saker som gjelder våre fagområder, både lokalt og sentralt.

Helt siden oppstarten i 1915 har K&F arbeidet for å bedre forholdene for kvinner, og derigjennom familien.  I dagens samfunn er det viktig at vi legger stor vekt på å støtte familien og utvikle et godt samfunn med plass til alle fra vugge til grav.  Både kvinnepolitikk og likestillingsarbeid er stadig like aktuelt, selv om arbeidsmåte og -mål har forandret seg gjennom årene.