Høringssvar og resolusjoner


Ny kommunal helse- og omsorgslov – høringsuttalelse fra K&F


Les mer


Lager av matkorn


Les mer


Skolemåltid


Les mer


Husmorvikartjenesten – hvor ble den av?


Les mer


Grønt nummer til NAV


Les mer


Ta miljøet med i kalkylene!


Les mer


Barnehagefinansiering – og hva med evt. overskudd?


Les mer


Forskrifter til sentre for foreldre og barn


Les mer


Kvalitet i barnehagen, stortingsmelding 41 (2008-2009)


Les mer


Høring om rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel, adopsjon og under ammefri


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80