Norges Kvinne- og familieforbund krever at plassering av godterier

ikke skal være rett ved butikk-kassene. Ved betaling blir det

«kjøpstvang» for foreldrene.

Godterier plasseres utilgjengelig for små barn.

For ytterligere informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på tlf.: 91 32 81 64