Fra årsskiftet blir det etablert 27 fagteam som ledd i omorganiseringen av barnevernet. Det statlige barnevernet blir organisert i fem regioner. Hver region får flere fagteam med ansvar for hver sin geografiske del av regionen.

-Dette innebærer en betydelig styrking. Det kommunale barnevernet
vil få en helt annen støtte enn i dag, sier barne- og
familieminister Laila Dåvøy.

Hvert fagteam vil ha ansvar for et bestemt geografisk område – opptaksområde
– innenfor en region. Fagteamene skal stå for inntak til alle statlige
barneverntiltak og kjøp av plasser i private barneverntiltak i sitt
opptaksområde. Fagteamene skal også utvikle alternative løsninger i enkeltsaker,
i samarbeid med kommunene.

Fast kontakt
-Tanken er at hver kommune eller bydel får
sin faste kontakt i fagteamet. Teamene blir regionenes kontakt til kommunene og
skal yte generell bistand til kommunalt barnevern. Det omfatter blant annet
jevnlige besøk og møter, initiativ til faglige utviklingstiltak og særskilt
hjelp til kommunene i kompliserte saker. Det er særlig viktig for de minste
kommunene, understreker Laila Dåvøy.

Fagteamene vil få fra seks til åtte stillinger hver. Minst fem skal være
fagstillinger med barnevernfaglig, psykologisk og pedagogisk kompetanse, og
hvert team skal ha en merkantilt ansatt. De nye fagteamene er planlagt med til
sammen nær 179 stillinger.

Fleksibel tjeneste
Teamene vil gi betydelig økt
fleksibilitet i tjenesten og nærhet til kommunene. Hovedoppgavene til det
statlige barnevernet blir å gi barn, unge og familier hjelp, støtte og riktige
tiltak med høy kvalitet uansett hvor i Norge man bor.

På barnevernområdet gjelder dette først og fremst ansvaret for etablering og
drift av barneverninstitusjoner, og for rekruttering og formidling av fosterhjem
og andre familiebaserte tiltak.

Kilde: Barne-og Familiedepartementet

Mer informasjon: http:// www.familie-og-barnevernreformen.no/art/?id=56