Dagligvarebransjen mener Lars Sponheim (V) har engasjert seg kraftig i arbeidet for trygg mat og jobbet målbevisst for norske butikker og norske produkter. For det fikk landbruksministeren bransjens gjeveste pris.

-Jeg er rørt og svært takknemlig for denne prisen. Vi har alle en felles
interesse i å få opp omsetningen av norsk mat og gjøre den enda mer spennende,
takket Lars Sponheim.

Prisen ble overrakt på den årlige FK-Konferansen i Oslo som er en møteplass
for kjøpmenn, kjeder, mellomledd og produsenter .

-Det er helt nødvendig at vi utvikler småskalamat og at vi bygger effektive
systemer for dette. Verdiskaping innenfor mat er en nødvendig næringsstrategi og
jeg håper vi kan ha en dialog om det videre arbeidet fremover. Jeg lover å
arbeide videre med dette, sa Sponheim blant annet på FK-konferansen.

Mot grensehandel
Juryens begrunnelse for hvorfor
Sponheim ble årets prisvinner er at prisvinneren er godt synlig og til tider
omstridt. Han har en oppfatning av at forbrukerne er villige til å betale for
kvalitet. Derfor har han markert seg sterkt i arbeidet for å fremme større
vareutvalg i butikkene.

Prisvinneren slår gjerne et slag for lokale produkter og nisjeprodukter.
Arbeidet hans har gjort at forbrukerne i dag kan velge mellom et større utvalg
varer enn tidligere både i dagligvarebutikkene og gjennom andre salgskanaler.

Årets prisvinner synes også godt i kampen mot grensehandelen. Her har han
arbeidet målbevisst for norske butikker og norske produkter selv om han til
tider har fått hard medfart i mediene.

Engasjement
Han har engasjert seg kraftig i arbeidet for
trygg mat, noe som blant annet har ført til at ansvaret er samlet i ett
landsdekkende mattilsyn fra nyttår. Da han begynte i dagens jobb, tok han over
etter en markert, frittalende og kontroversiell forgjenger.

Prisvinneren har klart å holde på oppmerksomheten om stillingen og fortsatt
fokuseringen på forbrukeren og handelen i et embete som tradisjonelt har lagt
mest vekt på helt andre deler av verdikjeden.

Leder for juryen har vært Per Gunnar Rasmussen, forskningsleder på Norges varehandelshøyskole og
styreleder i Merkur-programmet. Medlemmer er Bjørn Næss, AC Nielsen
Norge, direktør Bjørn Hauge, Anfo (annonsørforeningen) og redaktør Georg Mathisen
i Handelsbladet FK (sekretær). (Kilde Odin)

http://odin.dep.no/ld/norsk/forbruker/