sep 2003


Lavpriskjedene
må skjerpe seg

Lavpriskjedenes ansatte yter stort sett god service- hvis kundene da finner noen å henvende seg til! I en fjerdepart av butikkene er det ingen å spørre, utenom den som sitter i kassa. En av fire kjøledisker er for varme – og tilbudet økologiske matvarer er et sørgelig kapittel i tre av kjedene.
Les mer


Innbyggerne har rett
til å sette dagsorden!

Innbyggerne i kommunen har fått rett til å sette dagsorden i kommunestyret. Dette vedtok Stortinget i sommer, da den gav innbyggerne initiativrett etter forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet.
Les mer


Halv million i prosjektmidler rettet
mot unge asylsøkere- og flyktninger

Stavanger og Sandnes får samlet inntil 500 000 kroner for å utvikle et samarbeidsprosjekt rettet mot unge asylsøkere og flyktninger på kultur- og fritidsområdet. Dette opplyste Barne- og familieminister Laila Dåvøy, da hun åpnet Storbykonferansen 2003 i Stavanger i dag.
Les mer


20 000 funksjonshemmede
forsvunnet ut av arbeidslivet

20 000 funksjonshemmede har det siste året forsvunnet ut av det norske arbeidsliv. Det viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.
Les mer


Sosialhjelp per e-post


Les mer


Justisdepartementet
med voldsmålinger

For første gang er det blitt registrert hvor mange kvinner og barn i Norge som opplever vold og trusler nært inn på seg i løpet av en uke.
Les mer


Barne- og ungdoms-
konferansen 2003

Barne- og familiedepartementet i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA) arrangerer 28.-29. oktober i år Barne- og ungdomskonferansen 2003 i Oslo Kongresssenter i Folkets Hus i Oslo. Konferansens målgruppe er frivillige organisasjoner, kommunepolitikere, kommuneansatte, ungdom, fylkesmenn og fylkeskommuner.
Les mer


Møysalen i Vesterålen

Miljøvernminister Børge Brende foretok i går den høytidelige åpningen av Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde i Vesterålen ved å kløyve ved.
Les mer


Kontantstøtte til barn
bosatt i EØS-landene

Det er nå mulig å søke om utbetaling av kontantstøtte bosatt i EØS-området. Søknadsskjema er tilgjengelig, og Trygdeetaten er klar til å behandle søknader.
Les mer


Markeringsdag
mot amalgam

Mandag 29. september blir det holdt et åpent møte på hotel Norrøna i Oslo der temaet bl.a. er de skadevirkninger tannfyllingsmaterialet amalgam kan medføre for foster, ammende mødre og barn.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80