I løpet av 2002 ble det registrert 206 000 straffereaksjoner her i landet, når forenklede forelegg for trafikk- og tollovforseelser blir regnet med.

Dette var det laveste antall reaksjoner siden 1996 og en nedgang på 14
prosent fra 2001 – da tallet var rekordhøyt, 239 000. De store endringene de to
siste årene kan ha sammenheng med et varierende registreringstempo. Det melder
Statistisk sentralbyrå.

Nedgangen i 2002 gjaldt praktisk talt alle reaksjonsformer, men var størst
for betinget fengsel, der det ble registrert 28 prosent færre dommer i 2002 enn
i 2001. For ubetinget fengsel var nedgangen 15 prosent, for forelegg 17 prosent
og for forenklede forelegg 12 prosent.

Registrerte reaksjoner
I statistikken telles registrerte
reaksjoner, ikke avsagte. Grunnen er at det kan gå lang tid før alle reaksjoner
avsagt et bestemt år er lagt inn i registrene statistikkmaterialet blir hentet
fra. Den store nedgangen i 2002, og den store økningen året før, har derfor ikke
bare sammenheng med endringer i antall avsagte straffereaksjoner, men også med
et varierende tempo i registreringen av sakene.

Riktignok ble det i 2001 avsagt betydelig flere reaksjoner enn året før, som
følge av flere tiltak for å korte ned behandlingstiden i straffesaker. Samtidig
ble registreringen av rettskraftige straffereaksjoner intensivert.

Forsinkelser ble innhentet, og restansen av uregistrerte saker ved
utgangen av 2001 var lavere enn vanlig. Resultatet var en uvanlig stor økning
av registrerte reaksjoner i 2001, med en etterfølgende stor nedgang i
2002.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

http://www.ssb.no/straff/