18.- 19.november i år arrangerer Barne- og familiedepartementet en landskonferanse på Gardermoen utenfor Oslo for å rekruttere flere menn til barnehagene.

Siste påmelding er 22. september. Tema for konferansen er hvordan departementet kan gå fram for å
rekruttere flere menn til barnehagene – til beste for mangfoldet, kvalitet og likestilling
i barnehagene. Det melder departementets nettutgave.

Målgruppen for konferansen er styrere og pedagogiske
ledere i barnehagen, representanter for kommunene, høgskolene og fylkesmennene.
På konferansen vil det bli stilt spørsmål om hvordan man kan
skape endringer i kjønnsbalansen i barnehagene?

Andre spørsmål deltakerne skal ta stilling til er hvordan man kan bryte det
kjønnsdelte arbeidsmarkedet og hva ulike institusjoner kan forplikte seg til å
gjøre for å få flere menn i barnehagene?

Det blir den første MIB-konferansen på riktig lenge, og Barne- og familiedepartementet ser fram til mange
gode forslag til hvordan departementet og andre aktører i sektoren kan bidra til
at vi får flere menn i barnehagene.

Barne- og familieminister Laila Dåvøy åpner konferansen
og hun ser gjerne at flere kvinner også interesserer seg for dette arbeidet. Du
er velkommen til å melde deg på konferansen. Vi må ta forbehold, da det kan
oppstå plassproblemer.

Kilde: Barne- og familiedepartementet

http://odin.dep.no/bfd/norsk/aktuelt/nyheter/