Plastposer som lukter vondt er ikke helsefarlig. Det slår Næringsmiddeltilsynet i Midt-Rogaland fast etter å ha foretatt analyse av plastposer for å avdekke om plasten påvirker matkvaliteten.

Næringsmiddeltilsynet mottar mange spørsmål om lukt fra brød- og fryseposer
påvirker matkvaliteten. Analyser viser at enkelte poser utskiller små mengder av
kjemiske stoffer, men stoffmengden er så lave at de ikke medfører helsefare.

I henhold til næringsmiddelforskriften skal det ikke overføres stoffer fra
emballasje som kan medføre helsefare eller som kan forringe næringsmiddelets
smak og lukt (sensorisk kvalitet). Forbrukerne beskriver lukten av plastposene
som “møllkuleaktig”, “kjemikaliaktig”, “gammel kjeller”, eller som “mugg”.

Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland har på bakgrunn av henvendelsene
foretatt analyser for å avdekke om stoffene påvirker smak og lukt av vann som er
oppbevart i posene. I tillegg er det utført kjemisk analyse av de samme
vannprøvene for å undersøke om det er overført stoffer fra plasten til vann.

Ikke helsefarlig
-Det ble funnet spormengder av flyktige
stoffer (stoffer som lett fordamper) som stammer fra plastposene, men ingen av
analyseresultatene innebærer helsefare siden mengden av overførte stoffer er
svært lave, sier fagleder for organisk kjemi, Ingun Skjevrak i KMT
Midt-Rogaland.

I et av tilfellene avga plastposene en intens “møllkule-” eller
“kjemikalie-lukt”, men man kunne ikke påvise at stoffer ble overført til vann
oppbevart på posene. Plastposene har muligens vært oppbevart i et miljø hvor
luktstoffer finnes, slik at luktstoffene har blitt absorbert til
ytteremballasjen og utsiden av posene.

I et annet tilfelle ble det påvist at vann, oppbevart i poser som hadde en
intens lukt av “gammel kjeller / mugg”, fikk en svært tydelig lukt. Stoffene
representerte ingen helserisiko, men lukten forringer matkvaliteten.

Klag til produsenten
Leverandørene av disse plastposene
har fått skriftlig beskjed fra næringsmiddeltilsynet om at det ikke er
akseptabelt at plast beregnet for kontakt med mat og drikke påvirker lukt og
smak av næringsmiddelet. Forbrukere bør for øvrig klage i butikken eller direkte
til produsenten dersom det lukter av poser beregnet for oppbevaring av mat.

Forfatter: Statens næringsmiddeltilsyn Publisert: 09.09.2003

http://matportalen.no