Falsk emballasje, fingerte kvitteringer, videreforedling og hemmelige lagre, gjør det stadig vanskeligere for næringsmiddeltilsynet å oppdage smuglerkjøtt. Neste år skal spaning og informasjonsutveksling mellom etater bidra til å avdekke mer av den ulovlige importen.

Til tross for lang tids medieoppmerksomhet rundt dårlige forhold i
restaurantbransjen, ser det ikke ut til at ”verstingene” i næringen
lar seg skremme. Næringsmiddeltilsynet i Oslo utfører hvert år ca 2500 kontroller
av næringsvirksomheter, og restaurantinspeksjoner utgjør en stor del av disse.

Hittil i år er det dessuten gjennomført seks større aksjoner i samarbeid med
politi, Tollvesenet, Brann- og redningsetaten og Arbeidstilsynet. Mange av
kontrollene foretas etter tips fra publikum. I slutten av august førte et
konkret tips til funnet av 560 kilo smuglerkjøtt på et lager som tilhørte Habibi
Café i Storgata.

Tilsynsmyndighetene i Oslo tror det omsettes store mengder smuglerkjøtt på
serveringsstedene i hovedstaden. Nye og utspekulerte metoder for å skjule de
kriminelle handlingene gjør det imidlertid stadig vanskeligere for inspektørene
å bevise at mistenkelig kjøtt er ulovlig importert.

Etablerer spesialgruppe
Mens smuglerkjøtt tidligere ble
oppbevart i restauranten eller butikken, skjules det i dag på hemmelige lagre.
De fleste fjerner emballasjen fra smuglerkjøttet, men det finnes også de som
kamuflerer kjøttet i emballasje fra norske produsenter som Prior og Gilde.

En annen velbrukt metode for å skjule kjøttets identitet er å bearbeide det
ved f.eks. marinering. Det er dessuten blitt vanskelig å finne bevis i
regnskapet. Enkelte lager falske kvitteringer, mens andre viser frem
kvitteringene for lovlige partier de har kjøpt i tillegg til smuglerkjøttet.

-Når smuglerne blir smartere, må også vi bli smartere. Vi jobber nå konkret
med å opprette en spesialgruppe som skal ha ansvar for å avdekke smuglerkjøtt. I
tillegg vil vi samarbeide enda tettere med Tollvesenet i Oslo, politi og
skattemyndigheter. Økt informasjonsutveksling på tvers av etatene og spaning i
miljøet, blir helt sentrale virkemidler for å få bukt med smuglerproblemet, sier
leder av Næringsmiddeltilsynet i Oslo, Reidar Skjelkvåle.

Transport og oppbevaring
Smuglerkjøttet som er funnet i
Oslo, stammer hovedsaklig fra land i Vest-Europa, og det aller meste av kjøttet
kommer trolig med varebiler via Sverige.

-Det er ikke manglende kjøttkontroll i opprinnelseslandet som utgjør det
største helsemessige problemet med smuglerkjøtt. Problemet er forholdene kjøttet
utsettes for under transport og oppbevaring, sier Skjelkvåle. Kravet til
oppbevaring av kjøtt, er ubrutt kjølekjede fra produsent til forbruker.

Temperaturen i kjøttet skal aldri overskride fire grader. Blir kjøttet oppbevart i
for høye temperaturer kan det medføre en oppblomstring av sykdomsfremkallende bakterier. På sine
inspeksjoner ser næringsmiddeltilsynet mye uhygienisk lagring av matvarer.

På lageret til Habibi Café i Oslo ble det ulovlige kjøttet oppbevart i
romtemperatur med bildekk og annet skrot. Det lå blodvann på gulvet og det var
klint marinade utover fryseren. Andre steder er det funnet rottelort og
fuglereir sammen med maten.

Avhengige av tips
Antall serveringssteder i Oslo har
eksplodert de siste årene og bransjen er dessuten uoversiktlig på grunn av mange
konkurser og eierskifter. Tilsynsmyndighetene er derfor svært avhengige av tips
fra publikum, og bransjen selv for å avdekke ulovligheter.

 -Det er omtrent umulig for de som driver lovlig å konkurrere på pris,
så inspektørene våre får en god del tips om konkurrenter som ikke har rent mel i
posen når de er ute på kontroller, forteller Skjelkvåle. På internettsidene til
Næringsmiddeltilsynet i Oslo ligger et skjema for innsendelse av tips og klager
på utilfredstillende næringsmiddelforhold.

Tipserne er garantert anonymitet om de ønsker det. Det går også an å ringe et
eget info. telefonnummer: 23 46 04 50. I fjorårets kontroller ble det avdekket
en rekke kritikkverdige forhold i Oslos restaurantverden.

Det ble derfor besluttet å offentliggjøre utesteder og butikker som har blitt
stengt, eller blitt pålagt omsetningsforbud. Oversikten som heter “Liste over
bruk av strengere virkemidler” ligger på Internett og oppdateres i midten av
hver måned. Juli/august tallene forventes i begynnelsen av uke 38.

Forfatter: Statens næringsmiddeltilsyn

http://matportalen.no/Saker/1063186027.57