sep 2003


Bemanningen av det
nye Mattilsynet pågår

Bemanningen av det nye Mattilsynet er godt i gang. Det er nå ansatt direktør, åtte regionsdirektører og direktører for avdelingene i sentralleddet. Ansettelse av kommunikasjonsdirektør pågår. Ny administrerende direktør i Mattilsynet er Joakim Lystad.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80