nov 2004


Resolusjoner fra Landsmøtet i Alta

29 resolusjoner ble lagt frem på Norges Kvinne- og familieforbunds landsmøte i Alta sist helg, men bare syv ble vedtatt.
Les mer


Bjarnhild Hodneland (66) ble
gjenvalgt som forbundsleder

Bjarnhild Hodneland (66) fra Bergen ble gjenvalgt som forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund på landsmøtet i Alta sist helg. 37 år gamle Ann-Louis Nordstrand fra Nøtterøy ble valgt til 1. nestleder og Grete Nordbæk (55) fra Elverum til 2. nestleder.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80