En helseundersøkelse blant 15-16-åringer tyder på at jenter har sunnere kostholdsvaner enn gutter. Men guttene slurver mindre med måltidene, skriver matportalen.no.

Ifølge helseundersøkelsen drikker jenter mindre brus og saft og spiser noe mindre søtsaker og potetgull enn gutter.

Jentene spiser også mer rå grønnsaker og bruker i mindre grad smør på brødet. Tallene baserer seg på svarene til 13 264 ungdommer i fylkene Oslo, Hedmark, Oppland, Troms og Finmark. Folkehelseinstituttet (FHI) står bak undersøkelsene i Oslo, Hedmark og Oppland.

I Troms og Finmark er det FHI og Senter for samisk helseforskning ved Universitetet i Tromsø som i fellesskap er kilde for undersøkelsene.

Gutter drikker mer brus
Den største forskjellen mellom kjønnene finner vi i inntak av sukkerholdig brus. Gutter drikker vesentlig mer brus enn jenter. Halvparten av guttene (49,3 prosent) drikker brus hver dag. Det samme gjør en av fire jenter (25,1 prosent).

12,3 prosent av guttene drikker fire glass brus eller mer hver dag. 3,6 prosent av jentene drikker like mye. Særlig guttene i Troms og Finmark peker seg ut som stordrikkere.

5,7 prosent av guttene og 17,8 prosent av jentene oppgir at de sjelden eller aldri drikker brus. Lik tendens med saft Inntak av saft viser nesten like klare forskjeller. Nær halvparten av guttene (48,8 prosent) drikker saft daglig.

Jenter drikker vann
En av tre jenter (33,6 prosent) gjør det samme. 16,8 prosent av guttene og 31 prosent av jentene oppgir at de sjelden eller aldri drikker saft. Jenter bruker i noe større grad vann som tørstedrikk, mens gutter har i seg noe mer melk og andre meieriprodukter.

Guttene velger også helmelk og fete meieriprodukter i større grad enn jentene. Søtsaker og potetgull På spørsmål om hvor ofte de vanligvis spiser sjokolade og smågodt svarer 21,9 prosent av guttene hver dag.

16,5 prosent av jentene har i seg søtsaker daglig. 11,8 prosent av guttene og 6,8 prosent av jentene oppgir at de spiser chips og potetgull hver dag. Fordi forbruket er høyere bruker naturlig nok guttene mer penger på snop, snacks, brus og gatekjøkkenmat.

Les mer i Matportalen.no