(Nett kvinner & familie): “Barneombudet krever et trygt, godt og pedagogisk tilbud til barn i Norge og aksepterer ikke at standarden i barnehagene forringes. Vi godtar ikke at politiske vedtak blir sabotert på grunn av uenighet om overføringer av midler mellom stat og kommune”, skriver barneombud Reidar Hjermann i sin kommentar til forslaget om ny barnehagelov.

Barneombudet aksepterer heller ikke at barnehager skal være en oppbevaringsplass av barn, men mener at barnehager skal bidra til barns utvikling og vekst.

Større kommunalt ansvar
Utkastet til ny barnehagelov som statsråd Laila Dåvøy sendte ut på høring forleden, legger til rette for større lokalt handlingsrom og forenkling av regelverket.

Kommunene vil ifølge Barne- og Familiedepartementet etter hvert få ansvaret for finansieringen av barnehagesektoren.

Derfor bør kommunene også få ansvaret for å finne måter å organisere oppgaveløsningen på, skriver Barne- og familiedepartementet på sine nettsider.

Flere barn og færre pedagoger
Det kan føre til flere barn i barnehager og færre forskolelærere. Forbundsledelsen i Norges Kvinne- og familieforbund vil i løpet av kort tid, studere forslaget til ny barnehagelov.

– Forslaget er sendt ut på høring og innebærer færre deltaljerte normer i dag med hensyn til inne- og uteareal i en barnehage, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland til Nett Kvinner & familie.

Ifølge Hodneland foreslås det også en ny bestemmelse om barnehagens innhold, som forbundsledelsen vil se nærmere på.

Omsorgs- og oppdrageroppgaver
– Vi er enig med statsråd Laila Dåvøy i at barnehager skal bistå hjemmene i deres omsorg- og oppdrageroppgaver og på den måten skape et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltakelse i samfunnet. Men barnehagetilbudet må ikke svekkes, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland.

Barneombudet er ikke sikker på om det kommunale selvstyret er i stand til å tilfredsstille kravene i den nye reformen.

Sterkere statlig styring
“Vi er nå i en situasjon der flere kommuner klager over at de ikke har fått midler til reformen mens departementet hevder midlene er overført.

Dersom Stortingsvedtak ikke fører frem bør vi vurdere om vedtakene må gjennomføres med sterkere statlig styring.

Vi tenker på økt bruk av øremerkede midler. Barn skal ikke måtte tape i dette politiske og økonomiske spillet.

Hvis kommunalt selvstyre utvikler seg til kommunalt vanstyre, da må selvstyret vike”, skriver barneombud Reidar Hjermann på Barnombudets nettsider.

Kilde: Barneombudet