– Vold mot kvinner er brudd på menneskerettighetene. Det er en kriminell handling. Voldens karakter og omfang angår oss alle, sier 1. nestleder Ann-Louis Nordstrand i Norges Kvinne- og familieforbund.

I dag markerer forbundets kretser og lokallag over hele landet den internasjonale dagen mot vold mot kvinner. Å bekjempe vold mot kvinner er en merkesak for Norges Kvinne- ogn Familieforbund.

Bergen og Midthordland krets har arrangement på Torgalmenningen i ettermiddag og filmfremvisning i det gamle rådhuset i kveld. “Det nederlandske utstillingsvinduet” er i samarbeid med andre organisasjoner.

Flere kretser arrangerer stand i Akershus og Oslo-regionen, Nord-Norge, Sørlandet, Østlandet, Sør-Vestlandet og Trøndelag.

Vold i hjemmet
– Hjemmet skal jo være det tryggeste stedet å oppholde seg, men for mange kvinner er det likevel det farligste stedet de kan være. En ny stor undersøkelse viser at hver 6. norske kvinne i alderen 20-50 år er eller har vært utsatt for vold av kjæreste, ektemann eller samboer. 7 prosent av dem lever fortsatt i det voldelige forholdet, sier Nordstrand.

Hun synes det er skremmende at så mange lever i frykt i sitt eget hjem, i frykt for nåværende eller tidligere partner.

– Tall fra FN-organisasjonen UNIFEM viser at halvparten av kvinnene som blir drept, blir det av sin partner eller eks-partner. Tall viser også at hver 4. kvinne vil i løpet av sitt liv bli utsatt for seksuell vold, og gjerningsmannen er som oftest partneren, påpeker Ann-Louis Nordstrand.

Alvorlig samfunnsproblem
UNIFEMs undersøkelse viser at volden rammer like mange kvinner i rike som i fattige land, den rammer fattige så vel som velstående kvinner. Vold mot kvinner er et alvorlig samfunnsproblem.

Det er ikke et privat anliggende. Omfanget er så stort at vi ikke kan sitte rolig og akseptere dette. Vi, som samfunn, må reagere. Ansvar må plasseres der det hører hjemme.

– Menn må ta ansvar for den vold de påfører sine kvinner. Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) mener at det må iverksettes flere tiltak for å avdekke vold mot kvinner og rutiner for oppfølging av voldsutsatte. Oppfølging av voldsutøveren er også viktig, slik at de kan få nødvendig hjelp for å kunne endre sin adferd, sier Nordstrand.