Rådet for psykisk helse vil premiere bedrifter som vil satse på et godt arbeidsmiljø. I dag gjør kravene til lønnsomhet, balanse i regnskapene og overskudd i virksomhetene, til at mange ledere glemmer å satse på arbeidstakerne sine.

Bedriftsledere som vil gjøre en innsats for det psykiske arbeidsmiljøet, kan få opptil 100 000 kroner til gjennomføring av ideene sine.

Det er Rådet for psykisk helse som kommer med denne opplysningen på sine nettsider.

Rådet vil belønne bedrifter som satser på det psykiske arbeidsmiljøet. To bedrifter kan få 50 000 kroner hver til tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.

Fornøyde arbeidstakere
 – Vi vil premiere virksomheter som forplikter seg til å gjøre noe for å bedre eller ivareta den psykiske helsen på arbeidsplassen, sier Ann-Mari Lofthus, prosjektleder i Rådet for psykisk helse.

Ifølge Lofthus handler det om at livet for den enkelte arbeidstaker, til tider kan være vanskelig å takle. Virksomhetens krav til overskudd og effektivitet gjør at mange ledere glemmer å satse på arbeidstakerne sine.

– Setter du psykisk helse og arbeidsmiljø på dagsorden, får du fornøyde arbeistakere. Det kan gi bedrifter et fortrinn i en konkurranseutsatt hverdag, hevder Lofthus.

Jobb for livet-prisen
Tiltaket Jobb for livet-prisen, skal fremme åpenhet og sette fokus på hvilke faktorer som gir et godt jobbklima. Selv enkle tiltak får som oftest positive menneskelige og økonomisk effekter, skriver psykisk helse.no.

Alle bedrifter og virksomheter innen privat og offentlig sektor med to eller flere ansatte, kan søke om midler.

Pengene skal brukes innen 1. oktober 2005. Send en kort beskrivelse av forholdene i bedriften det ønskes å gjøre noe med.  

Tidligere vinnere er NSB, McCann, Norges Lastebileierforbund og Nationaltheatret.

Les mer om Jobb for livet-prisen.