Utdanningsforbundet vil forsvare rektorenes plikt til å informere offentligheten om kritikkverdige forhold ved norske skoler. Forbundet er forberedt på å kjempe for ytringsfriheten i rettssalen.

– Skoleledere som føler seg kneblet, vil få både vår moralske og juridiske støtte, sier nestleder Per Aahlin til Utdanningsforbundet.no.

Flere undersøkelser viser at skoleledere føler at de ikke kan delta i den offentlige debatten. Men nå lover Utdanningsforbundet full støtte til skoleledere eller andre som har problemer med å ytre seg i det offentlige rom, komme med egne uttalelser.

– Det kan være som følge av sanksjoner etter at rektorerne har ytret seg, eller fordi de har fått beskjed om å ikke gjøre det, sier Aahlin.

Kneblet av lederne
Ifølge nestlederen i Utdanningsforbundet vil skoledere som føler seg kneblet, få juridisk støtte av Utdanningsforbundet. Forbundet er forberedt på å kjempe i retten for skoleledernes ytringsfrihet.

Utspillet kommer etter at undersøkelsen “Vær stille! Om ytringsfrihet og lojalitetsplikt blant skoleledere i Oslo og Akershus, ble lagt frem av Oslo Redaktørforening i går.

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Utdanningsforbundets fylkeslag i Oslo og Akershus. Flertallet av de spurte skolelederne mener det har blitt mye vanskeligere å uttale seg offentlig om kritikkverdige forhold ved skolene de siste årene.

Endre kulturen
En spørreundersøkelse utført av Opinionen for Utdanningsforbundet, viser den samme tendensen. En av tre rektorer sier de har opplevd en skvis i forhold til ytringsfriheten, og tre av fire rektorer tror ytringsfriheten er et problem for rektorer.

– Det er ikke en slik situasjon offentligheten vil ha, selv om kanskje administrasjonen og politikerne i kommunene vil ha det slik, sier nestleder Per Aahlin i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet vil i tiden fremover jobbe med å endre kulturen i skolen, ved å fortsette den offentlige debatten og ikke minst gjennom å løfte temaet inn i den interne debatten om profesjonsidealer.

Det er et behov for å ta et oppgjør med enkelte kommuner. Redaktørforeningens undersøkelse viser at Oslo er blant verstingene, skriver Utdanningsforbundet.no.

Kilde: Utdanningsforbundet