I morgen 1. desember lanserer Landsbruks- og matdepartementet den første nasjonale nettbaserte markedskanalen for økologiske matvarer i Stavanger.

Det er statssekretær Leif Helge Kongshaug som åpner den nye nettportalen, Økopartner, i morgen i Stavanger kommune.

– Det er en politisk målsetting at 10 prosent av norsk landbruk skal være økologisk drevet innen 2010, men utviklingen av det økologiske landbruket fremover er helt avhengig av at det utvikles et marked for økologiske produkter, sier Kongshaug.

Økologisk etterspørsel
Med midler fra Statens landbruksforvaltning utfører Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård nå det fireårige Nasjonale pilotprosjektet:

“Omsetning av økologisk mat i storhusholdninger”. Prosjektets hovedmål er å stimulere etterspørselen etter økologisk mat – særlig innenfor hoteller, restauranter, bedriftskantiner, og catering, skriver Odin.no. 

Dette er hovedsaklig løst gjennom utviklingen av ØkologiPartner – en nettbasert markedsplass for det samlede tilbudet av økologiske matvarer.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet