– Fremskrittspartiet er fiendtlig innstilt til voksenopplæringskurs. Partiet ville kutte hele 75 millioner kroner i statlig støtte i årets budsjettforhandlinger, men nådde ikke frem med sine ønsker i budsjettforliket. Det er dramatisk, sier generalsekretær Jan Heier i Studieforbundet Populus.

Lokale kurstilbud i folkedans, revyteater, kurs i gamle norske håndverktradisjoner, bibelstudier, politiske kurs, livsmestringskurs, båtførerkurs, natur- og miljø-studier, idrettskurs, matkurs, bakekurs, språkstudier, historie, kultur og akademiske kurs mfl., kan forsvinne helt dersom Fremskrittspartiet får bestemme på Stortinget.

Skal vi tro voksenopplæringsforbundene og studieforbundene i landet, er Fremskrittspartiet det mest voksenopplæringsfiendtlige partiet på Løvebakken i hovedstaden. Partiet vil halvere støtten til kursvirksomhet neste år.

Kutt på 8,6 millioner
Fremskrittspartiet mener studieforbundene bør skru opp prisene enda mer og i stedet vurdere omfanget av tilbudene sine. Fra før av har regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, satt frem forslag om ytterligere kutt på 8,6 millioner kroner i støtten til studieforbundene i årets statsbudsjett.

Dette kommer i tillegg til de 50 millioner som allerede har forsvunnet de siste årene, skriver Vårt land på sine nettsider.

700 000 kursdeltakere
– Dette er en dramatisk utvikling. Ytterligere kutt i støtten til studieforbundenes virsomhet, kan føre til total kollaps, sier generalsekretær Jan Heier i Studieforbundet Populus.

– Vi tåler ikke flere kutt. Kuttene berører over 700 000 kursdeltakere. Det betyr en kraftig økning i egenandelen for kursdeltakerne, noe som vil ramme deltakere med dårlig råd, sier Heier til Nett Kvinner & familie.

Regjeringen har drevet “klappjakt”
Stortingsrepresentant Rolf Reikvam fra Sosialistisk Venstreparti sier til Vårt Lands nettutgave, at regjeringspartiene de siste årene har drevet “en klappjakt” på både studieforbundene og andre voksenopplæringsaktører.

– Det er ikke en lovpålagt oppgave, og det er vel årsaken til at regjeringen stadig svekker tilbudet ved å redusere tilskuddene, sier Reikvam til Vårt Land.

Legger opp til slakt
Daglig leder i Studieforbundet for Folkeopplysning, Anna Sigridsdatter Heen, uttaler at Fremskrittspartiets løsningsforslag, er urealistisk.

– Blir det kuttet mer nå, er det ikke lenger noe å organisere. Vi er ved en smertegrense, og risikerer å måtte slukke lyset og gå. Det går an å si til oss at vi må omstille oss og skaffe oss andre inntektskilder enn staten, men det legger ikke Fremskrittspartiet opp til nå. De legger opp til slakt, sier Sigridsdatter Heen til Vårt Land.no.

Sverige går motsatt vei

Ifølge nettsidene til Studieforbundet for Folkeopplysning, går den svenske regjeringen motsatt vei i forhold til Bondevik-regjeringen.

Da den svenske regjering la frem sitt statsbudsjett for 2005, var bevilgningen til folkeopplysning økt med 34 millioner.

I budsjettframlegget fra den norske regjeringen er tilskuddet til studieforbundene derimot foreslått redusert fra vel 164 mill. kroner til knappe 156 millioner. 

De siste 4 åra er bevilgningen til frivillig sektors voksenopplæring, redusert med 60 millioner kroner, eller 30 prosent, skriver folkeopplysning.no. 

Kilde: Les mer i Vårt Land

Kilde: Voksenopplæringsforbundet

Kilde: Studieforbundet Populus

Kilde: Studieforbundet for Folkeopplysning