Pressemeldinger og avisinnlegg


FNs familiedag

markeres 15.5. - Tragisk at ikke Stortinget vedtok at familien og dens betydning kom med i Grunnloven.
Les mer


Regjeringen og reservasjonsretten – Vi jubler over at forslaget nå trekkes

Norges Kvinne- og familieforbund er glade for at regjeringen endelig innser at forslaget om reservasjonsordning for fastlegene ikke var en god ide.
Les mer


Nei til skolestart for 5-åringer


Les mer


Facebook-aksjon for aksept og respekt


Les mer


Nå må bankene vise at de har etikk og tar sitt samfunnsansvar på alvor


Les mer


Budsjettforliket


Les mer


Media må ta ansvar for innslag i nyhetene


Les mer


Statsbudsjett 2014


Les mer


Statsbudsjettet – dette venter K&F at forslaget inneholder


Les mer


Innspill til den nye regjeringen – statsbudsjettet 2014


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80