Forfatter: forbundsleder Elisabeth Rusdal

Den digitale utviklingen skjer i rekordfart. I samme tempo avvikles tidligere ordninger. Eksempler på dette kan f.eks. være overgangen fra skriftlig kommunikasjon til bruk av digital kommunikasjon fra ulike offentlige instanser. Dette kan medføre at enkelte vil føle seg utelukket fra viktig informasjon.

Det er også slik at internettdekningen enkelte steder i landet er vanskelig og kanskje ustabil i kortere eller lengre perioder.

Særlig eldre opplever at de settes utenfor viktig offentlig informasjon. Det samme gjelder folk i distriktene der lokalt tilbud overføres til nettbaserte tilbud i stedet. Dersom en skulle ønske å få tjenesten utført uten bruk av internett, kan det for mange medføre lang reise.

Alle familier, uavhengig av medlemmenes alder, familiens økonomiske situasjon, utdannelse m. m har krav på å være sikret tilgang til informasjon og oppleve seg som en integrert del av lokalsamfunnet.

Familien er den minste og grunnleggende enheten i et demokrati. For enkeltmennesket er familien som hovedregel den viktigste arena for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg og personlig og sosial utvikling.

15. mai markeres FNs internasjonale familiedag for 20.gang. Dagen ble vedtatt av FN i 1997 som en direkte oppfølging av FNs internasjonale familieår i 1994. Sentralt i dette arbeidet med å få en egen FN-dag for familien var Norges Kvinne- og familieforbund. Dagen markeres verden over og FN vedtar hvert år et eget tema for dagen. Temaet ledsages av et budskap fra FNs generalsekretær.