Av Wenche Rolstad, Nestleder Norges Kvinne-og familieforbund

Barnetrygden må oppjusteres og bli indeksregulert. Barnetrygd er et viktig tiltak for å bekjempe fattigdom. Det er en ordning som sikrer barn helt fram til fylte 18 år. Små barn koster, men store barn koster også. De fortjener også fokus og muligheter til å delta i sosiale aktiviteter og samvær med jevngamle.

Når regjeringen beholder samme beløp som i 2016 er det i realiteten en nedgang. Det gir skremmende signaler med tanke på framtiden.