Forfatter Elisabeth Rusdal

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) tok opp spørsmålet om lagring av
jodtabletter i august med Helse- og omsorgsdepartementet. Vi fikk raskt svar om
at dette hadde Helsedirektoratet arbeidet med rutiner for de siste 3 årene! På
bakgrunn av vår henvendelse ble direktoratet gitt en frist til 2. oktober med å
komme med løsninger. På bakgrunn av dette er vi glade for dagens melding om
at Helsedirektoratet nå ber kommunene sørge for lager av jodtabletter. Gleden
tiltross, så har vi fortsatt punkter som må avklares og sikres. Dette er:
– Rutiner for sirkulering av jodtablettene i kommunene.
Vi må ikke oppleve at tablettene på lager har gått ut på dato for flerfoldige
år siden, slik det er med det nasjonale lageret.
– Hvem har ansvaret for kostnadene forbundet med anskaffelsen?
– Hva med produksjon av nok tabletter?
Vi opplever allerede i dag at enkelte medisiner kronisk syke er avhengige
av ikke er tilgjengelige og det er usikkert når disse vil komme på lager
igjen. Det er gått ut oppfordring fra myndighetene om at det vurderes
begrensning i uttak.
Dette gjelder f.eks medisin som virker på skjoldbruskkjertelens funksjon.
Og radioaktivitet påvirker som kjent skjoldbruskkjertelens funksjon.
– Begrunnelsen for at kommunene nå må sørge for lager er at man anser
det som en mulig risiko transporten av atomavfall langs norskekysten.
Vi er glade for at myndighetene ser dette. Vi har sagt noe om dette for en
del år siden. Ikke bare er det økt transport. Vær og klimaforhold gjør
denne transporten risikofylt.
«Selv om det fortsatt er en jobb å gjøre her, så er dagens nyhet en
gladmelding. Så gjelder det bare å følge opp å sikre at alle nødvendige tiltak
kommer på plass. Med tanke på erfaringen med tidsbruk, så er vi av den
oppfatning at her må arbeidet intensiveres og det må gis konkrete tidsfrister.
Da tror vi man kommer i mål», avslutter en delvis fornøyd forbundsleder i
Norges Kvinne- og familieforbund Elisabeth Rusdal.