Pressemeldinger og avisinnlegg


Elisabeth Rusdal gjenvalgt som forbundsleder for to nye år.


Les mer


MAT OG HELSEFAG I SKOLEN ER LIKE VIKTIG SOM REALFAG


Les mer


HUSMORVIKAR PÅ RESEPT


Les mer


BENTE ØIEN HAUGE FRA LÆRDAL ER TILDELT MARIE PRISEN 2016


Les mer


AVSKAFF STRAFFERABATT I VOLD- OG OVERGREPSSAKER


Les mer


STATSBUDSJETT 2017 – forventninger

Når statsbudsjettet legges frem i morgen forventer vi følgende: Kvinner/økonomi/pensjon – urett rettes opp. Helse – forebygging – fødsel – jordmor – helsesøster – styrking. Skolemåltid – innføres over hele landet. Husmorvikar – rettighetsfestes. Skoleskyss – årlige øvelser dersom hjemtransport ikke er mulig. Flyktninger – tiltak for å trygge særlig kvinner og barn mot overgrep. Bistand – mer kvinnerettet – mindre prosjekter også verdig tilskudd. Barnetrygden – oppjusteres og indeksregulering innføres. Kontantstøtten – «fredes».
Les mer


BARNETRYGD, KONTANTSTØTTE OG FEDREKVOTE BARNEFAMILIENE TRENGER FORUTSIGBARHET – IKKE ALLE MULIGE UTSPILL OM Å SVEKKE DERES ØKONOMISKE SITUASJON


Les mer


KREVER UMIDDELBARE TILTAK FOR Å STANSE SEKSUELT MISBRUK AV KVINNER OG BARN


Les mer


Redusert straff for voldtekt er å redusere alvorlighetsgraden i et overgrep – det er som å begå nye overgrep overfor offeret


Les mer


Venstre og kontantstøtten –

«Jeg er sjokkert og dypt rystet over partileder Trine Skei Grandes uttalelser om kontantstøtten,» uttaler forbundsleder Elisabeth Rusdal, Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80